WiZeus > Religious Affairs | Katriuk2012 | Video Links | Perfidy | Book Reviews >

Kozarljuk | 28Aug2013 | General Oleksander Petrovych Hrekiv [25:07, Ukr]
http://www.youtube.com/watch?v=sPuSg6LEh3E

Army General of Ukrainian National Republic: Oleksander Petrovych Hrekiv
Генерал-хорунжий Армії УНР: Греків (Греков) Олександр Петрович


taras Kozarljuk631 videos

Published on 28 Aug 2013

[Hrekiv, Oleksander Petrovych (born 21Nov1875, Hluchivsky povit, Chernihivsky gubernia -- died 02Dec1959, Vienna) served Ukraine as Army General for the Ukrainian National Republic.]
Греків (Греков) Олександр Петрович (* 21 листопада (3 грудня) 1875, с. Сопич, Глухівський повіт, Чернігівська губернія — † 2 грудня 1959, Відень) — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР. На службі Україні.

[In the fall of 1917 Hrekiv came to Kyiv, where, at the request of Mykailo Hrushevsky, he liquidated the [czarist] Kyiv army garrison and became its leader, and later became deputy of Army Minister Zhukivsky.]
Восени 1917 року прибув до Києва, де на прохання Михайла Грушевського проводив ліквідацію Київської військової округи, був начальником гарнізону, а потім — заступником військового міністра Жуківського.

[After the declaration of the Ukrainian State (May, 1918), Oleksander Hrekiv went into opposition to the regime of Skoropadsky and headed the Ukrainian army organization "Fatherland". At the end of 1918 and beginning of 1919 he became Minister of Army Affairs and the first appointed Otaman of the UNR Army. On 09Jun1919, he was appointed commander of the Halychyna (Galicia) Army. He remained at this post until 05Jul1919, when, because of a conflict with the political leadership, he retired and emigrated with his family to Chernivtsy, which at that time belonged to Romania.]

Після проголошення Української Держави (квітень, 1918 р.) Олександр Греків перейшов в опозицію до режиму Скоропадського, очолив Український військовий союз Батьківщина. Наприкінці 1918 — на початку 1919 р. — міністр військових справ УНР, перший Наказний отаман Армії УНР. 9 червня 1919 року призначений командувачем Українською галицькою армією. На цій посаді пробув до 5 липня 1919 року, коли через конфлікт з керівництвом вийшов у відставку та виїхав з сім'єю до Чернівців, які в той час належали Румунії.

[In 1920, he emigrated to Vienna (Austria), where he lived for almost 30 years.]
У 1920 році переселився до Відня (Австрія), де постійно мешкав упродовж майже тридцять років.

[In 1948, he was arrested by SMERSH [clandestinely] in Vienna and was sentenced to 25 yeares imprisonment, which he served in Taishet. On 23Dec1956, he returned to Austria, where he died.]
1948 р. заарештований СМЕРШем у Відні і засуджений до 25 років ув'язнення, яке відбував у Тайшеті. 23 грудня 1956 року повернувся до Австрії, де й помер.